Jukkaslåtar

Foto: SvT

Ett beställningsverk för Jukkasjärvis 400-årsjubileum. För folkmusiker, två samiska jojkare, saxofon, orgel, slagverk och förinspelade syntar. Konserten sändes som Veckans Konsert i SvT i mars 2008.

[Print]